Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Jakie są popularne formy wyceniania przedsiębiorstw i firm

autor Redakcja SnM
32 wyświetleń

Transakcje sprzedaży i zakupu firm są dość często spotykane, jest to powszechnie stosowana praktyka w biznesie. Jeśli obie strony zdecydowały się na to, to zostaje kwestia odpowiedniego ustalenia ceny transakcji. W takim przypadku wykorzystywana jest bardzo często profesjonalna wycena firmy, stanowiąca wyjściowy punkt do dalszych negocjacji i rozmów. Na taką wycenę wpływa parę czynników, i im firma będzie miała większą wielkość, tym ciężej zapewne będzie ustalić jej wartość. Aktualnie dostępnych jest kilka rodzajów tego typu wycen, które różnią się znacznie od siebie podejściem do analizy, a ostatecznie również i końcowym wynikiem.

Dlatego też w każdym przypadku należy dobrać odpowiedni rodzaj wyceny do konkretnego przypadku, aby ona była w miarę możliwości precyzyjna. Przez wielu specjalistów uznawana za najłatwiejszą jest wycena majątkowa, opierająca się oszacowaniu wartości pasywów i aktywów, i odjęciu ich od siebie. Takie założenie jest słuszne w przypadkach, kiedy faktycznie majątek stały czy ruchomy ma największy wpływ na końcową wartość firmy. Lecz jeśli pojawią się kwestie znaków towarowych, patentów, czy też innych niematerialnych wartości, to można otrzymać znacznie różny od faktycznego stanu rezultat. Dlatego też w wielu przypadkach biuro aktuarialne może sięgnąć po jakieś inne rozwiązanie, jakie powinno dać bardziej urealnioną kwotę. Kolejną z popularnych typów wycen jest metoda dochodowa.

Ona z kolei oparta jest na oszacowaniu przepływów finansowych, jakie dają obraz tego, jaką rentowność ma dany biznes i ile można na nim zarobić. Aktualnie jest ona często wykorzystywana, zwłaszcza w przypadku większych firm, ponieważ według wielu osób daje najbardziej wiarogodne dane. W ramach dochodowej wyceny używanych jest również parę podstaw wycen, tu też dobiera się najlepsze w danej sytuacji rozwiązanie. A w części przypadków najlepiej się sprawdzi porównawcza wycena. Polega ona na tym, że wartość danej firmy jest szacowana w oparciu o wartość konkurencyjnych podmiotów, działających w tej samej branży.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Warte przeczytania:

Dodaj swój komentarz